Kitap Yayınlama Başvuru

Başvurular Yayın Komisyonu Başkanlığına Yapılacaktır.

EK-1 BAŞVURU FORMU

EK-2 YAYIN SÖZLEŞME FORMU

EK-3 YAYIN DEVİR FORMU

Ek-4 YAYIN DEĞERLENDİRME FORMU


Başa Dön